Yönetim Danışmanlığı Destek Global

Yönetim Danışmanlığı

Destek Global alternatif finansman metotları ve yönetim stratejileri uygulayarak orta ve büyük ölçekli şirketleri yönetimsel, finansal ve stratejik süreçleri açısından destekleyen, uygun koşullarda iştirakler kuran tecrübeli ve profesyonel bir danışmanlık şirketidir. 30 yıllık deneyimli Destek Group önderliğinde kurulan Destek Global, özellikle Kurumsallaşma, Markalaşma ve Turquality alanlarında başta olmak üzere firmalara Yönetim Danışmanlığı, Finansal Danışmanlık, Hukuk Danışmanlığı, Operasyonel Danışmanlık alanlarında destek vermektedir.

Stratejik Yönetim ve Planlama

Stratejik planlama bir yönetim aracıdır. Diğer bütün yönetim araçları gibi sadece tek bir amaç için kullanılır: organizasyonun işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmak, çalışanlarının aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlamak, faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesini sağlamak. Kısaca stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır.

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğunun temel amacı; yöneticilerin mevcut bilgilerini ve potansiyelini hayata geçirebilme oranlarını artırmak, liderlik kimliğini daha etkin kullanmalarını sağlamak, zorlu süreçlerdeki (kurumsal değişimler, büyüme, yeni sorumluluklar ve ekip üstlenme, yapılanma sürecine bağlı değişiklikler, iş değiştirme, yeni bir göreve hazırlanma, vb) karar mekanizmalarına destek olmaktır. Yoğun iş temposu içerisinde yönetmek zorunda oldukları çok sayıdaki ilişkilerinde verim ve iletişimi güçlendirerek başarılarının artmasını sağlamaktır.

Satın Alma ve Birleşmeler

Son birkaç yıldır, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ulusal ve uluslararası şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı arttı. Başarılı bir sonuç için burada birçok değişken ve veri doğru okunmalı, ciddi analiz çalışmaları yapılmalı ve güçlü iletişim becerileri sergilenmelidir. Küresel rekabet ortamında faaliyet gösteren şirketleri stratejik işbirliğine yönelten başlıca nedenler arasında müşteri gereksinim ve tercihlerinin benzeşmesi, küresel üretimde ölçek ekonomisinden yararlanılması, uluslararası ticaret engellerinin azaltılması ve ürün dolaşımının kolaylaştırılması sayılabilir. Uluslararası platformda yer almak isteyen ancak yurtdışı tecrübesi olmayan müşterilerimize de hedeflenen ülkelerde arzu ettikleri yapılara ulaşmaları için danışmanlık veriyor; ülke mevzuatlarına uygun olarak idari işlemlerin takibi ve gerçekleştirilmesi, gibi hizmetler sunan şirketlerle müşterilerimizi bir araya getiriyoruz.

Yatırım Danışmanlığı-Fizibilite Çalışmaları

Stratejik kararlar alırken faaliyet gösterilen veya gösterilecek pazarı doğru değerlendirmiş olmak en önemli koşullardan biridir. Geliştirdiğimiz iş stratejisinin başarıya ulaşması için; işin, piyasanın ve müşterilerin kapsamı bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bu noktalar göz önünde bulundurulduğunda; gerek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yeni pazarlarda yer almak isteyen müşterilerimize özel sektör incelemeleri yapmaktayız.
Fizibilite raporu temelde yeni bir yatırım düşüncesini değerlendirmek için yapılan ve proje üzerinde devam edilmesi ya da edilmemesi gerektiğini yatırımcıya (girişimciye) gösteren çok önemli bir teknik çalışma sürecidir.

Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001,ISO 18001)

ISO’nun tanımı : ISO ‘International Organization for Standardization’ un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.
Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gereklidir. Başarı, bütün ilgili tarafların ihtiyaçları karşılanırken, performansı sürekli iyileştirilecek şekilde tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanması ve sürdürülmesinin sonucunda elde edilir. Bir kuruluşun yönetilmesi, diğer yönetim sistemleri yanında kalite yönetimini de içerir.