Marka Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

Markalaşma

Marka Nedir?

Nitelik, yararlar/fayda , değerler,kültür,kişilik ,kullanıcı (şema olarak)
MARKA:Bir satıcının ya da satıcılar grubunun mal ve hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt etmeyi amaçlayan bir isim ,terim,işaret ,sembol ya da bunların bileşiminden oluşur.
MARKA YÖNETİMİ: marka adının biçimlendirilmesinin yanısıra marka işaretininve markalanmış ürünlere yöneliktüm pazarlama faaliyetlerinin planlanması ,gerçekleştirilmesi ve kontrolünü kapsar.
Marka yönetimi kapsamında 3 temel iletişim faaliyeti vardır.

1- Yönetim iletişimi
2- Kurumsal iletişim
3- Pazarlama iletişimi

Yoğun rekabetin yaşandığı üreticilerin farklılaştırılmış ürün sunma çabaları, teknolojik gelişmeler, müşterilerin bilgi düzeylerinin artması ve uluslararası rekabet markalamaya verilen önemin artmasına neden olmaktadır. Marka müşteri veya tüketicilere bir mesaj vermek, ürün ve hizmete güçlü bir imaj kazandırma amacı taşımaktadır.

Danışmanlık kapsamı:

Marka yaratma sürecinden yönetme sürecine kadar geniş bir yelpaze

Marka stratejisi oluşturmak

Marka değerleri

Marka pozisyonlanması ve mimarisi

Marka değer önerisi,

Marka yönetim organizasyonu ve süreçleri

Marka iletişim kanalları ve mesajları

Marka performans yönetimi