Kariyer Planlama

Kariyer planlaması ile firma personelinin sahip olduğu teknik ve mesleki bilgi, yetkinlik, performans sonuçları vb. doğrultusunda kariyer hedeflerine ulaşacak yolun tespit edilerek, firma içindeki mesleki gelişiminin ve terfilerinin planlaması amaçlanmaktadır.

Firmamıza yeni başlayacak adaylar için işe alım ve kariyer planlamada temel esaslar öğrenim durumu, referansları, yabancı dil bilgisi, iletişim yetkinliği ve uzmanlık alanıyla ilgili iş tecrübesidir . Mevcut kadroda çalışan personel için ise iş performansı, öğrenim durumu, işyeri kıdemi ve asgari bekleme süresi, eğitim sonu sınavları veya ilgili seviye için yapılan atlama sınavı, katıldığı kişisel gelişim eğitimlerini davranışa dönüştürebilme becerisi ile ilgili yönetici görüşü, İK tarafından verilen proje ve ödevlerin tamamlanması ve yöneticilerle birlikte insan kaynaklarının değerlendirmesi, organizasyonda ilgili pozisyon için açık kadro bulunması şeklinde sıralanabilir.