Kalite Standartlarımız


DESTEK GLOBAL ilke ve hedeflerine uygun olarak çağdaş kalite yönetim ve denetim sistemlerini öncelikle kendi bünyesinde uygulamaktadır.


Bu kapsamda;

  • Tüm işleyiş prosedürlerle kayıt altına alınarak işin başlangıçta doğru olarak tanımlanması ve yapılması,
  • Profesyonel kadrosunun “uzmanlık” seviyesinin düzenli olarak artırılması ve güncellenmesi,
  • Müşterileriyle hızlı iletişim için video-konferans dahil tüm güncel iletişim araçlarına sahip olunması,
  • Gereken bilgi ve belgelerin başta doğru şekilde alınarak süre kayıplarının önüne geçilmesi,
  • Tüm iş taraflarıyla güçlü ilişkiler oluşturulması,
  • Etkin bir zaman ve eylem planlaması,

konularında sürekli kendini denetlemekte, gelişime yönelik çalışmalar yapmaktadır.