İK Politikamız

Destek Global, bilgi ve birikiminden aldığı güç ve nitelikli insan kaynağı ile teknolojik gelişmeleri son derece uyumlu bir biçimde birleştirerek danışmanlık sektöründe Türkiye’nin önemli firmalarından biri haline gelmiştir.

İnsan Kaynaklarına yönelik genel politikası, uygun çalışma ortamında çalışanların motivasyonu, verimliliği ve mutluluğunu sağlamak, tüm teknolojik ve eğitimsel araçları seferber ederek kişisel gelişimin artırılması şeklinde tanımlanabilir.

Destek Global’de insana yatırımın, başarının değişmez bir ilkesi olduğunun bilinci ile insan kaynakları konusunda birçok yeni proje hayata geçirilmiştir ve geçirilmeye devam etmektedir.

Bu anlayışın gereği olarak Destek Global’de yılda bir kez Performans Değerlendirme Planları yapılır. Performans değerlendirmesi, somut, ölçülebilir hedefler ve yetkinliklere dayalıdır. Performans sisteminin hayata sokulma nedeni; çalışanlara açık ve net bir yön göstererek, yöneticilerinden yönlendirme ve geri bildirim almalarını sağlamak ve motivasyonlarını artırmaktır.